Licens för svenska bolag

Vilka spelbolag kommer att få licens i Sverige är frågan som alla ställer sig. Ska det bli så att ett fåtal av dem kommer att få detta? Det vore en mardröm för bonusjägare och sådana som vill testa på nya spelsidor. Man stryper möjligheten som vanligt i Sverige för vanligt folk att ha valmöjligheter. Samma sak som har skett genom åren med det extremt förlegade Systembolaget kommer alltså nu att drabba oss igen. Staten ska kontrollera vem och vilka som får licens samt även vad de får göra på många sätt. Reklam är ett exempel på det för staten kommer nu att reglera vad man får säga och inte.

Sen är det väldigt tråkigt att en vanlig svensk spelare inte får välja vad han/hon vill. Det är ytterligare ett sätt att skapa en kontroll av hyfsat folk. Men även så är det girighet som ligger bakom. Skattepengar som annars genererats i Malta kommer nu i vissa fall att hamna i Sverige. Det tragiska är att sånt går till illegala invandrare och inte till nytta.

Det vore tacksamt om staten kunde lösa riktiga problem istället för att roffa åt sig pengar till skräp. Men så är det numera i Sverige där idioter röstar på vänsterpartier och tyvärr inte ser hur de förstör Sverige. Det ska bli intressant att se hur dessa personer nu ser än mer hur vardagen blir mycket tråkig. Återigen är det otroligt tragiskt att se att Sverige blir en allt större kontrollapparat. Precis som i utopiska filmer har vi nu tagit ytterligare ett steg mot kommunism.

missing

Så här låter det:

Licensansökan

Den 7 juni röstade Sveriges riksdag igenom regeringens proposition om en omreglerad spelmarknad. Det innebär att ett licenssystem på spelmarknaden införs från den 1 januari 2019.

Ansökningshandlingen är fem A4-sidor lång. Sökande bolag ska bland annat uppge styrelse- och ägarpersoner och om bolaget fått avslag eller återkallelse av licens i andra länder än Sverige.

Sökande ska också lämna en beskrivning av hur spelarnas pengar ska hållas avskilda från licenshavarens egna medel.

– Svenska Spels konkurrenter har inte behövt följa svensk lag och inte omfattats av restriktionerna i svensk lag och inte betalat svensk skatt. Det är inte hållbart, framhåller Ardalan Shekarabi (S).

Staten kommer inte heller att sälja någon del av Svenska Spel, något som inte uteslöts i spelutredningen. Ardalan Shekarabi:

– Regeringens linje är att det inte sker någon förändring av ägandet i Svenska Spel. Vi har inga som helst ambitioner att sälja ut ett fint bolag som står för viktiga värden för staten och svensk idrott. Det finns inga planer från vårt håll att jobba för försäljningen.

– Men, det är ingen hemlighet att det på andra sidan blockgränsen finns ett annat synsätt där man anser att den konkurrensutsatta delen inte bör vara statlig.

Ministern framhåller att de politiska parterna är helt överens om de spelspecifika frågorna men att synen på statligt ägande skiljer.

Enligt förslaget kommer Svenska Spel att delas upp i två olika verksamheter.

– Det finns en uppdelning här på så sätt att vi helt enkelt har en marknad som är konkurrensutsatt, det är i princip vadhållning (som spel på enskilda matcher) och onlinecasino. Sen finns en del där Svenska Spel får ensamrätt även i fortsättningen. Det kommer att vara den del som rör fasta kasino och värdeautomater.

Enligt Ardalan Shekarabi kommer detta att innebära att Svenska Spel organiseras på ett annat sätt än vad man gör i dag när det blir flera delar.

– Det får man acceptera, de frågorna läggs i en särskild utredning som handlar om nästa steg.

Svenska Spel registrerade redan i september ett nytt bolag med namnet Svenska Spel Licens AB (med Lennart Käll som styrelseordförande) som ett led i förberedelserna för en omreglerad spelmarknad.

Regeringens förslag innebär således en kraftig skärpning av kraven för de många utlandsbaserade spelbolag som i dag via nätet återfinns på den svenska marknaden. Alla spelbolag som ska verka här måste ha en licens, i dag har företag utan licens i Sverige 55 procent av onlinemarknaden och 25 procent av den totala marknaden. Bolagen ska också skatt i Sverige på spelöverskottet, skattesatsen blir 18 procent.

Vidare ska de på senare tid alltmer uppmärksammade försöken att rigga svenska fotbollsmatcher stoppas genom en ny brottsrubricering, spelfuskbrott, och det blir också skärpta straff för olovlig spelverksamhet.

Det nu föreliggande förslaget om ny spellagstiftning når riksdagen i mars och lagen kommer enligt planerna att träda i kraft den 1 januari 2019. 

Källa här